Vitrum

Značilnosti stekla in recikliranje steklene odpadne embalaže

V širšem pomenu je steklo rezultat taljenja silicijevega dioksida in drugih oksidnih primesi. Stekla so trdne snovi, ki nastanejo s hitrim hlajenjem taline, preden struktura taline kristalizira. Ker lahko vsako snov ob dovolj hitrem ohlajanju pripeljemo do t.i. steklenega stanja, uvrščamo med stekla poleg najbolj znanih produktov iz kremena tudi stekla iz npr. akrila, kovin in celuloze.

V primerjavi z drugimi snovmi ima steklo veliko prednosti. Gre za material z različnimi optičnimi lastnostmi, ki je kemijsko gledano izjemno odporen, poleg tega pa je uporaben na različne in enkratne načine. Z vidika okolja pa je pomembna predvsem njegova okolju prijazna pridelava in predelava ter dejstvo, da so stekleni izdelki okolju izredno prijazni.

Steklo je mogoče 100-odstotno reciklirati in vedno znova uporabljati. Recikliranje odpadnega stekla je učinkovit postopek, saj pri tem ne nastajajo stranski proizvodi, hkrati pa reciklirano steklo ne izgublja na kakovosti. Ena tona odpadnega stekla nadomesti približno 1.2 ton surovine za izdelavo stekla.

Za izdelavo ene tone novega stekla je potrebno okoli 135 litrov nafte. Zato varčujmo z energijo in zbirajmo steklo. Z reciklažo prihranimo na energiji in posledično tudi zmanjšamo oddajanje toplogrednih plinov v okolje, kar je doprinos za naravo. Danes je odpadkov, ki obremenjujejo okolje, vedno več, s postopkom reciklaže pa zagotovimo, da se odpadne snovi predelajo v nov proizvod.

Reciklirati pomeni ločevati, zbirati, predelovati, in ponovno uporabiti snov, ki bi jo sicer zavrgli. Ko določen izdelek recikliramo ter ga uporabimo kot nov izdelek, je sklenjen krog recikliranja.

Ko govorimo o reciklaži odpadnega stekla, imamo navadno v mislih stekleno embalažo iz prehrambene industrije (hrana, pijača). Druge vrste stekla (predvsem npr. laboratorijsko steklo) vsebujejo številne snovi in nečistoče, ki povzročajo težave v talilni kadi.

Odpadno steklo na tekočem traku očistijo večjih smeti, pri čemer predstavlja največji problem keramika, saj lahko kamenčki v steklu povzročijo, da se le-to zlomi. Nato steklo zmeljejo na 1-16 milimetrov velike koščke in iz njih z magneti izločijo kovine. S sesanjem izpod sita odstranijo še poslednje delčke papirja, plastike in lahkih kovin. Kolikor kovin še ostane med črepinjami jih v jaških izločijo z detektorjem kovin. Šele tako prečiščeno odpadno steklo je pripravljeno za taljenje.

Z reciklažo stekla industrija privarčuje na surovinah in na porabi energije; s 25% odpadnega stekla je prihranek energije 5%, pri 100% uporabi odpadnega stekla pa kar 15%.

Za državo je pomembno, da ima družbo za ravnanje z odpadno embalažo. V Sloveniji obstaja več takšnih družb, podjetje VITRUM d.o.o. je vključeno v sistem ravnanja z odpadno embalažo pri družbi Slopak d.o.o.

Vitrum d.o.o.
Žnidarčičeva 15
5290 Šempeter pri Gorici

tel.: 05 335 63 00
fax: 05 335 63 20

MALOPRODAJA
pon-pet: 13h do 17h
sobota: 9h do12h